Hemelboom

Van Leentstraat (parking woonerf)
Borgerhout
 
 
Inleiding
Foto's
Links
Situatieplan
Oplossing
Bezwaarschrift
Extra
 
 
 
Als buurtbewoners willen wij weten of alle mogelijkheden uitgeput zijn. Had men de wortels kunnen verwijderen of omleggen? Had men de (tuin?)muur kunnen stutten of verplaatsen? Een boom heeft dertig jaar nodig om weer groot en vol te worden zoals deze, een (tuin?)muur met een paar metsers heropbouwen kost maar een week. Is dit bekeken, en zo ja, wat was de uitkomst van het onderzoek?

Moet een boom van dertig jaar oud, die in een stad als Antwerpen levensnoodzakelijk is, wijken als gemaksoplossing zonder dat eerst alle alternatieven grondig werden bestudeerd.

De huidige procedure loopt reeds 2 jaren, in al die tijd is geen enkele bewoner op de hoogte gebracht van deze procedure, laat staan geraadpleegd. De vergunning tot kappen werd dan ook eenzijdig verleend.

Gedurende deze 2 jaren is er niets ondernomen om eventuele schade te beperken. De oorspronkelijke aanvrager is verhuisd. Is het niet logisch dat de nieuwe eigenaar een nieuwe aanvraag indient? Dit is niet gebeurd.


     
 
   
[ klik op de foto's voor een uitvergroting ]
 

info@hemelboom.be